Zoals je merkt, hebben we de website een nieuw jasje gegeven. Veel van de gegevens van de oude site zijn overgenomen, een ander deel ook niet. Het is de bedoeling dat de site mede een communicatiemiddel voor de leden wordt. Daarom krijgt elk lid een gebruikersnaam en wachtwoord, zodat je kunt inloggen op de site en zo ook de artikelen kunt lezen, die voor de rest van de grote boze buitenwereld niet zichtbaar is. Denk bijvoorbeel aan uitnodigingen, mededelingen van het bestuur etc.

Er is al een hoop gebeurd en er moet ook nog een hoop gebeuren. Werk in uitvoering, dus.

Suggesties, op- en aanmerkingen zijn altijd welkom. Een mailtje aan Bert doet wonderen.

Ga naar boven